Rubriky
Uncategorised

Všeobecná výzva – příležitost pro všechny

Možnost hromadně oslovit odborníky v dané kategorii, tedy vytvořit výzvu, novináři využívají stále častěji. Aplikace nabízí ale také možnost vytvoření všeobecné výzvy, skrze kterou novináři osloví všechny registrované odborníky napříč odbornostmi, tedy více než 2400 respondentů.

Novináři všeobecné výzvy využívají v případech, kdy je pro finální výstup přínosem se na danou problematiku podívat z více úhlů pohledu, či je zajímavé porovnání reakcí odborníků z různých oblastí profesního zájmu.

Mnohdy jsou všeobecné výzvy využívány pro potřeby různých anket a odborníci jsou v tomto případě považováni za vybraný vzorek populace, který se k tématu vyjadřuje.

Rubriky
Uncategorised

Vaše prezentace v médiích v 5 krocích

Často se ptáte, jak v praxi vypadá spolupráce s novináři za využití aplikace Medializuj. Pojďme se na to tedy podívat krok po krůčku.

  1. Registrace odborníka

Prvním krokem je vaše registrace do služby a vyplnění vašeho profesního profilu. Všechny informace uvádějte pravdivě a pozornost věnujte správně zvoleným kategoriím, ve kterých jste odborníci, zamezíte tak tomu, aby vám byly zasílány nerelevantní výzvy. (Nikdy neodpovídejte na výzvy, které jsou mimo oblast vašeho zájmu. Respektujme vzájemně svůj čas a práci.)

Náš TIP: Zaškrtněte ve svém profilu možnost reagovat na všeobecné výzvy, zvýší se tak vaše šance na medializaci. Všeobecné výzvy nejsou vázány na jednotlivé odbornosti a mnohem častěji se tak jejich výstupy objevují v obecných médiích s širší cílovou skupinou.

Rubriky
Uncategorised

Jak NEmá vypadat nativní článek

Základní charakteristikou nativního – sponzorovaného obsahu je jeho zapadnutí do redakčního prostoru. Takový obsah by měl být poutavý, užitečný a hlavně hodnotný. Měl by vypadat jako takový „obsahový chameleon“, kterého hned neodhalíte.

Nezajímavý nebo příliš komerční titulek
Důležitou, ne-li nejdůležitější částí článku, je jeho titulek. Zaměřte se proto na to, aby byl atraktivní. Zkontrolujte i obsah článku a ujistěte se, že nepůsobí příliš komerčně, prodejně nebo nátlakově.

Špatný příklad: Společnost Tuturu již 3o let prodává pračky
Dobrý příklad: Odborník radí, jak se postarat o pračku, aby vám vydržela roky

Logo společnosti v textu nebo na jeho konci
Pokud chcete, aby článek působil jako napsaný redakcí, netrvejte na tom, aby do něj bylo umístěno logo vaší společnosti. To stejně nerozhoduje o tom, zda se spotřebitel rozhodne nakoupit. Budovat branding můžete také jinými, efektivnějšími cestami.

Příliš mnoho chvály a tlačení na pilu
Další častou chybou jsou chvalozpěvy a slova jako – kupte, nabízíme, klikněte… Ve spotřebiteli dokážete vzbudit zájem o produkt či službu i jiným způsobem.

Pár dobrých rad na závěr!

Chcete-li, aby byl text úderný a zajímavý nabídněte čtenáři:

  • radu, která mu pomůže,
  • vyřešte mu problém,
  • zaujměte ho,
  • nebo ho pobavte.
Rubriky
Uncategorised

MEDIA-lizuj TIP: Co si obléct před kamery

V dnešním tipu se zaměříme na to, co si obléct, pokud dostanete svoji šanci v televizi. Divák by se měl soustředit především na to, co říkáte a ne na oblečení.

Co si obléct? To je jedna z prvních otázek, která vás napadne poté, co obdržíte pozvánku k rozhovoru. Odpověď závisí na tom, o čem chcete, aby lidé přemýšleli, když vás uvidí. Stále však platí, že vaše oblečení by se mělo hodit k příběhu, který vyprávíte.

Rubriky
Uncategorised

Přidejte se k Medializuj a prezentujte se v médiích zdarma

Přidejte se k odborníkům na Medializuj.cz a prezentujte se v médiích zdarma. Odpovězte si na těchto pár otázek a zjistíte, zda se vám vyplatí registrovat.

Rubriky
Uncategorised

MEDIA-lizuj TIP: Jak mluvit v médiích?

Znáte ten stresující pocit, když na vás někdo namíří mikrofon či kameru? Najednou se vám potí ruce, v krku uvízne knedlík. Ehm, hm, vlastně…? Výplňková slova a zadrhávání jsou váš nejvěrnější společník?

Často máte jen 15 – 30 vteřin na to, abyste zaujali své publikum. Naše tři rychlé tipy vám pomohou lépe se připravit na mediální výstupy.

Rubriky
Uncategorised

Jak se dostat do médií

Určitě jste se již zamýšleli nad tím, jak do médií dostat vaši značku. Vždyť každá pozitivní zmínka má vliv na povědomí a důvěryhodnost vaší firmy. Jak se ale do médií dostat?

JAKÁ JE VAŠE CÍLOVÁ SKUPINA?
Říci „všichni“, je vágní. Zamyslete se nad tím, kdo je váš cílový zákazník. Identifikujte konkrétní skupinu nebo podskupinu (pracující maminky, IT zaměstnanci, mladé pracující ženy,… ). Bude to sice pracné, ale čím konkrétněji určíte svoji cílovku, tím lépe si dokážete zvolit typ média, které chcete oslovit.